Opleiden

Onze locatie is tevens de thuisbasis voor de leergang Regie over je eigen succes. In deze leergang benutten wij de tweestrijd tussen hoofd en hart, ratio en passie, ordening en drift. Wij bieden interventies die het bedrijf, de leidinggevende én de mens dienen.

Ons programma gaat uit van de overtuiging dat het ‘ik’ een krachtig instrument is voor verandering. We zoomen in op wie je bent, wat je denkt, waar je vandaan komt en zoomen uit op wat je doet, wat je drijft en welke invloed je hebt op anderen.

Het programma vergroot je bewustzijn van eigen kennen en kunnen. Je werkt aan jouw autonomie en vergroot je creativiteit, waardoor het besef van de rijkdom aan handelingsmogelijkheden toeneemt. Breken met de regels en anders denken. Je gaat naar huis met eigen richting, inspiratie en nieuwe aangrijpingspunten. In veranderingsprocessen ga je voorop en verbind je mensen aan gezamenlijke doelen. Voor meer informatie en de brochure, klik op de link hiernaast.

Stil staan bij iets wat je raakt. Dat wat je geraakt heeft bekijk je nog eens opnieuw en je overweegt waarom het je geraakt heeft. Het is een soort proevend herkauwen. Ruminatio, het Latijnse woord voor wat koeien met gras doen. Geen betere plek dan Eemster 33 om tot deze verstilling te komen.

Ontwikkelen

Een wijs man heeft ontwikkelen ooit kernachtig samengevat: in je jeugd raak je ingewikkeld, wanneer je ouder wordt moet je jezelf ontwikkelen.

Ontwikkelen is naast het aanleren ook en vooral afleren. Beiden vraagt dat je bereid bent om te leren van ervaringen en zelfonderzoek te doen. Bij Eemster33 zijn wij groot voorstander van deze beide invalshoeken. Het zelfonderzoek staat centraal in de leergang die wij hebben ontwikkeld, zie hiervoor Regie over je eigen succes onder Opleidingen.

Ervaringsgericht leren is voor ons in actie komen, heel gericht op een leerdoel. Het gebruik van ratio, waaronder het lezen van managementliteratuur en de zogenoemde ‘zelfhulpboeken’, kan je brengen tot herkenning. Ervaringsgericht leren is een spade dieper, waar je herkenning omzet tot daadwerkelijk kunnen en dus ander gedrag. Door het zelf te ervaren word je daadwerkelijk eigenaar van je leerdoel. Dit geldt voor een individu, maar ook voor teams.

Een boks-clinic is een voorbeeld van ervaringsgericht leren. Het maakt ook onderdeel uit van de leergang Regie over je eigen succes. Bij een boks-clinic ga je een dag lang onder begeleiding van een professionele bokser eerst de techniek van boksen leren om vervolgens in de loop van de dag te ervaren volgens welke patronen jij voelt, denkt en handelt.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op. Ontwikkelen is altijd maatwerk.

Teambuilding

Zowel binnen als buiten kent de locatie veel ruimte voor activiteiten. Wij kunnen bemiddelen in het boeken van teambuildingsactiviteiten, denk daarbij in het bijzonder aan schapendrijven maar ook bijvoorbeeld aan een boks-clinic.

Schapendrijven

Schapendrijven is een ludieke activiteit van 1,5 uur. Middels een interactieve demonstratie maakt de groep kennis met de schapen en de honden. Daarna gaat de groep in teams aan de slag. Door middel van metaforen wordt de link naar het ‘echte’ leven gelegd: samenwerking, communicatie, leiderschap, rollen binnen een groep, passie en ambitie. Er wordt geëindigd met een finalespel, top-samenwerking is een must voor het doen slagen van deze opdracht.